ಕೆಳದಿಮಠ; ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ

0
43

ಯಲಿವಾಳ(ತಾ||ಕುಂದಗೋಳ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ವಾಗೀಶ ವೀ ಕೇಳದಿಮಠ ದಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದ (ಕ್ಲೇಮಾಡ್ಲಿಂಗ್) ರ್ಸ್ಪದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದಾನೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದ್ಯಕ್ಷರು ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಯುವಕ ಮಂಡಳಗಳ ಸರ್ವ ಸದ್ಯಸರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

 

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here