ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಯ ಪಧಾದಿಕಾರಿಗಳ ಪೂರ್ವಬಾವಿ ಸಭೆ

0
34

ಶುಕ್ರವಾದ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಹಾ ಮಂಡಳ ಸದಸ್ಯರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೂರ್ವ ಬಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ೩೭೮ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ.ಗಣೇಶ ಉತ್ಸ ವ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು .ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೆನೆ,ಡಾಲ್ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು .

loading...