ನೈತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾ.ಗಂಗೂಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ: ತಿವಾರಿ

0
22

 

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, 20: ತರಬೇತಿ ನಿರತ ಂುುುವವಕೀಲೆಗೆ

ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವ ಆಪಾದನೆಂುು

ಹಿನ್ನೆಲೆಂುುಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ತ್ರದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು

ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ ಮಾಜಿ

ನ್ಯಾಂುುಮೂರ್ತಿ ಎ.ಕೆ.ಗಂಗುಲಿ ನೈತಿಕ ನೆಲೆಂುುಲ್ಲಿ

ತಕ್ಷಣವೇ ಸಮರ್ಪಕ ತೀರ್ಮಾನವೊಂದನ್ನು

ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾರ

ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ತ್ರದಾದ್ಯಂತ

ಆಕ್ರೌಶದ ಅಲೆಗಳು

ಭುಗಿಲೆದ್ದಿವೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ

ಎ ರ  ಡ  ೂ

ಸದನಗಳಲ್ಲಿಂುೂ ಇದು

ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಗಣನೆಗೆ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನೈತಿಕ

ನೆಲೆಂುುಲ್ಲಿ ಅವರು

ಸ  ವ  ು ಪ  ರ್ ಕ

ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು

ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕುಳಿಳಿ ಎಂದು

ತಿವಾರಿ ನುಡಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ

ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ

ಗಂಗುಲಿಂುುನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಂುೆು

ಎಂಬ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ

ಅವರು ಈ ರೀತಿ ನುಡಿದರು. ಂುುುವವಕೀಲೆಂುು

ಜೊತೆಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಸಮಿತಿಂುುು

ಗಂಗುಲಿ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

ನ್ಯಾಂುುಮೂರ್ತಿಂುು ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪದ

ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಂುು

ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಗೆ

ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಂುುವು

ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಂುುದ ಅಭಿಪ್ರಾಂುು

ಕೋರಿದೆ.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here