ಯುವಕ್ರಿÃಡಾಪಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಮೇಜರ ಧ್ಯಾನಚಂದ್‌ಜೀ ಮಾದರಿ

0
12

ಯುವಕ್ರಿÃಡಾಪಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಮೇಜರ ಧ್ಯಾನಚಂದ್‌ಜೀ ಮಾದರಿ

ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ-ರಾಮದುರ್ಗಃ ಕ್ರಿÃಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸದೃಢವಾಗಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಎಸ್.ಜಿರಂಕಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿ ಎಸ್ ಬೆಂಬಳಗಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಕ್ರಿÃಡಾಪಟು, ಹಾಕಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ, ಮೇಜರ ಧ್ಯಾನಚಂದರÀ ಜನ್ಮದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕ್ರಿÃಢಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ಹಾಕಿ ಮಾತ್ರಿಕ ಕ್ರಿÃಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಕ್ರಿÃಡಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕ್ರಿÃಡಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪಿಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರೊÃ ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೊಡತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ೧೯೦೫ರ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೯ ರಂದು ಅಲಹಾಬಾದ್ ದಲ್ಲಿ ರಜಪೂತ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಧ್ಯಾನಚಂದ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ೧೯೨೮, ೧೯೩೨ ಮತ್ತು ೧೯೩೬ ರಲ್ಲಿ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಕ್ಷಟಗಾರ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಿಮಖಾನಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಶ್ರಿÃಮತಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಗುದಗನವರ, ಪ್ರೊ ಎಸ್ ಪಿ ಮುರಾರಿ, ಆಯ್.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ.ಸಂಯೋಜಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಣ ನಿರ್ದೆÃಶಕರಾದ ಬಿ ಬಿ ಕಬಾಡಗಿ ಮತ್ತು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದರು.

loading...