ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಳೆರಾಯನ ಕಾಟ

0
22

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆರಂಭದ ದಿನವಾದ ನರಕ

ಚರ್ತುದಶಿಯಂದು ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಮಳೆ ರಾಯ

ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಜನರು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ

ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೀಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ…

 

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here