ಹುಲಕಾಂತೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೆÉÃಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರಿÃಗಳು

0
5

ಹುಲಕಾಂತೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೆÉÃಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರಿÃಗಳು
ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ-ಮುಗಳಖೊಡ: ಶ್ರಿÃಶೈಲ ಶ್ರಿÃ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಮಹಿಮೆ ಅಗಾದವಾಗಿದೆ. ಕೈಲಾಸದ್ವಾರ, ಪಾತಾಳಗಂಗೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಗಣಪ, ಕದಳಿವನ, ಇವುಗಳ ಹಿನ್ನಲೆ ವಿಶಿಷ್ಠವಾದದ್ದು ಎಂದು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನೆರೇದ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಅಚಲೇರಿ-ಜಿಡಗಾ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶ್ರಿÃ.ಪ.ಪೂ ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರಿÃಗಳು ಆಶಿರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.
ಅವರು ಸಮೀಪದ ಸುಕ್ಷೆÃತ್ರ ಖನದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ ಐದೇಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿದ ಭಕ್ತರನ್ನುದ್ದೆÃಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹುಲಕಾಂತೇಶ್ವ ಮತ್ತು ಶ್ರಿÃ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಆಶಿರ್ವಾದದಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ-ಬೆಳೆಗಳು ಸಮವೃದ್ಧವಾಗುವವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಖನದಾಳ, ಕೂಂಚನೂರ ಮಠದ ಮಾಧುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ರಾಚಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಮದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

loading...