ಂುುುನಿಸೆಫ್ ರಾಂುುಭಾರಿಂುುಾಗಿ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಂುುಮ್

0
10
loading...

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ,21-ವಿಶ್ವದ ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್ ಶ್ರೇಂುುಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಂುುಮ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಂುುುನಿಸೆಫ್ ರಾಂುುಭಾರಿಂುುಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ವಿಶ್ವದ ಖ್ಯಾತ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಂುುಮ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಂುು ರಾಂುುಭಾರಿಂುುಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಂುುುನಿಸೆಪ್ ಕಾಂುುರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಂಥೋನಿ ಲಾಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 2006ರಿಂದ ಂುುುನಿಸೆಫ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಂುುರ್ನರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೆರೆನಾ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಪ್ರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಕಾಂುುರ್ದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಮಲೇರಿಂುುಾ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದರು.

ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಂುು ಆಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಂುುುನಿಸೆಫ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಂುುರ್ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡ್ರೆ ಹೆಪ್ಬರ್ನ್, ಡೇವಿಡ್ ಬೆಕ್ಹಾಮ್ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಪಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ ಶಕೀರಾ ಂುುುನಿಸೆಪ್ ರಾಂುುಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

 

 

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here