ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುಡಿಗಾಸು ಬಹುಮಾನ : ಆಟಗಾರರ ತಿರಸ್ಕಾರ

0
7
loading...

ನವದೆಹಲಿ,14-ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಂುುನ್ ಟ್ರೌಪಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಂುುಲ್ಲಿ ಜಂುುಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ವಿವಾದದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಸರಕಾರಗಳು ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪುಡಿಗಾಸು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಂುುಾವ ನ್ಯಾಂುು ಎನ್ನುವುದು ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಂುುಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಂುೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪುಡಿಗಾಸು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿರುವುದು ಇದೀಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಗೆಲುವಿನ ಸಂತಸದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತವೇನೋ ದೊರೆಯಿತು. ಆದರೆ ,ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಂುುಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಕೇವಲ 25000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿರುವುದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿತು.

ಏತನ್ಮಧೆ್ಯೆ, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಂುುಾ ಫೆೆಡರೇಶನ್ನ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಆಟಗಾರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಧಿಂುುಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಿ ಮಾಡಲು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಂುುಾ ಫೆೇಡರೇಶನ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here