ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಲೋಕಪಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನತೀಶ್ ಕುಮಾರ್

0
22
loading...

ಪಾಟ್ನಾ,14-ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಂುುಾಗಿ ಕಾಂುುರ್ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಲೋಕಪಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೀತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಿರುವ ಲೋಕಪಾಲ ಮಸೂದೆಂುುನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನೀತಿಶ್  ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬರುವ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಂುುನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೀತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಂುು ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here