ವಿಶ್ವರೂಪ ಲಿದರ್ಶನಳಿ: ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಲಿಅವಳುಳಿ ನಿಷೇದವಾಗುವ ತನಕ!

0
27
loading...

ಇದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಚಿತ್ರನಟ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಡುಕನೊಬ್ಬ ಂುುಾವತ್ತೂ ಮಾಡುವಂತೆ, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆ ದಿನ ಬಂದು ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಖ ಮೂತಿಂುೆುಂದು ನೋಡದೆ ಥಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದ ಪತ್ನಿ ವಿಜಂುುಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ನೋವಿನ ನಡುವೆಂುೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವು ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿ ಸಿಟ್ಟಿನ ಬರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿಂುೆು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೊಡೆತ ತಿಂದು ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಗಾಂುುಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ರಂಗಕ್ಕಿಳಿಂುುುವ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘವು, ಈ ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿರ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಮೂರನೆಂುು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳೊಬ್ಬ್ಬಳನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿದಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ!

ಹಾಂ, ನೀವೆಂದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಷಣಗಲ್ಲೌ, ಅಥವಾ ಲೇಖನಗಲ್ಲೌ ಲಿಎತ್ತಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಬರೆಳಿ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು ಬರೇ ಗಾದೆ ಮಾತು ಎಂದಷ್ಟೇ ಅಂದುಕೊಂಡು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ, ಓದಿರುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೀಗ ಅರಿವಾಗಿರಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಂುುಲಕ್ಷ್ಮಿಂುುನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿಂುೋ, ಅಥವಾ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಂುು ಮದ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಲಿಅವಳುಳಿ – ಬಹುಬಾಷಾ ನಟಿ ನಿಖಿತಾ ಅವರನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ ಮಾಡಿಂುೋ ಬರೆಂುುುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತೀರಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಕೂಡ ಇದೆಂಥಾ ಅನ್ಯಾಂುು ಅಂತ ಅನಿಸದೇ ಇರದು.

ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿರ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗುವ ತನಕ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ತೀಸಮಾನತೆಂುು ಕಾಲ. ಬದಲಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮಾಬಿಮಾನ ಎದ್ದು ಕೂತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೀಗ ತಾನೇನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಂುೂ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಅದು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗಿರಲಿ. ಬರೇ ಗಾಸಿಪ್ ಕಾಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಂುು ಆದಾರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘವು ಅರಳು ಪ್ರತಿಭೆಂುುಾಗಿರುವ ನಟಿಂುೊಬ್ಬಳಿಗೆ ನಿಷೇದ ಹೇರಿದೆ ಎಂದರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ ನ್ಯಾಂುು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎದೆಂುುುಬ್ಬಿಸಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹಾ ತೀರ್ಮಾನವೇನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಂುುಬೇಕಾದ ನಟಿಯಿದ್ದಾಳೆ, ಲಿನಟಿಳಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಿ. ಮಾನವೀಂುುತೆಂುು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಾದರೂ, ಒಬ್ಬ ಲಿಅವಿವಾಹಿತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಇಂತಹಾ ನಿರ್ದಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವಳ ಜೀವನ, ಅವಳ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗಬೇಡ?

ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ, ಅಪೇರು, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕಂಡಿದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ. ಇಂತಹಾ ರಂಗು ರಂಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವೋ, ಈ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಂುು ಪರಿದಿ ಮೀರಿ ಹೋಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ತಮ್ಮ ವೈಂುುಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಣ್ಣ್ಣದ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು. ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಂುೊಬ್ಬ ನಟನಿಗೂ, ನಟಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಇರಬೇಕು.

ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿರ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಿಷೇಧದ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಂುುಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಟ್ಟ್ಟರೂ ಅದು ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಲಿನಿಜವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಳಿ ಎಂದು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡಲಿ ಬೇಕಾದರೆ; ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಳು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂಬುದು ಮಿಲಿಂುುನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ. ದರ್ಶನ್ ವೇಲೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಅವರು ಈಗ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಾದರೆ, ನಿಖಿತಾ ಕೂಡ ಅವರಂತೆಂುೆು ಒಬ್ಬ ನಟಿ, ಆಕೆಂುು ಚಿತ್ರದ ವೇಲೆ ಹಣ ಹೂಡಿದವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಡ?

ಈಗ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಂುುಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಿಗರೇಟಿನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಿಟ್ಟಿನ ಬರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಸರಿಹೋಗಲಿ, ಗಂಡನಿಗೆ ಂುುಾವುದೇ ತೊಂದರೆಂುುಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು ದೂರು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಂುುಲು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಪತಿಂುೆು ಪರದೈವ ಎಂಬೋ ಬಾವನೆಯಿಂದ, ಇದೇನೋ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಲಾಟೆ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗುವಂತಿಲ್ಲ.

ಂುುಾಕೆಂದರೆ, ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ಐಸಿಂುುು ಸೇರುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಥಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ! ಆದರೂ, ಗಂಡನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಮಗ ವೀನೀಶನ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಾದರೂ ರಾಜಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಹುಶಃ, ಗಂಡ ಏನೂ ಕೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತನಗೆ ಗಾಂುುವಾಗಿದ್ದು ಬಾತ್ರೂಮದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಂುುನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಆಕೆಂುೆು ಸಂಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಂುುಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂುುಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪತಿ, ದರ್ಶನ್ರನ್ನು ನೋಡಿ, ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ, ನನಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿಂುುಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಕಡೆಂುುವರು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ. ಲಿವಿಜಂುುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾತ್ರೂಮಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಂುೆು?ಳಿ ಎಂದು ಚಾನೆಲ್ ಮಂದಿಂುುನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಖಿತಾಳೇ ಬಂದು ದರ್ಶನ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ದಾಖಲೆ ಇದೆಂುೆು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಂುೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಂುುಲ್ಲಾ… ಸರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆದಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ವಾದಿಸುತ್ತದೆಂುೆುಂದಾದರೆ, ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಂುುಾರೂ ಅಪರಾದಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಂುುಾರು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಂುುಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ

 

ದೂರು ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ.

ಸರಿ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಳಿವು-ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ನಟನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಎಂದಾದರೆ, ಈ ಒಡೆದ ಮನೆಂುುನ್ನು, ಮುರಿದ ಸಂಸಾರದ ನೌಕೆಂುುನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲಿ. ಆದರೆ ಅದ್ಯಾರೋ ಮೂರನೆಂುುವರು ಕಾರಣ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ದೂರಿ, ಇಂತಹಾ ನದುಾರ್ರ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿರುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ವಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಂತ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾನ ಹರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದೇನಾದರೂ ಆತಂಕವಿದ್ದರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ನಿಷೇದ ಹೇರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನೇನೂ ಇನ್ನೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿಲ್ಲ! ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಸಂಸಾರ ಸರಿ ಮಾಡುವ ಇರಾದೆ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ, ನಿಖಿತಾ ಹೇಳಿಕೆಂುುನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ವಿಜಂುುಲಕ್ಷ್ಮಿಂುುನ್ನೂ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.

ಒಂದು ಸಂಸಾರದ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವೈಂುುಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಂುುನ್ನು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆಂುುಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಮೂರನೆಂುುವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದು ಖಂಡಿತಾ ತಪ್ಪು ಅನ್ನಿಸದಿರದು.

ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಂುುಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಂುುದೇ ಸಂಘವು ಕ್ರಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮನೆ ಜಗಳದ ವಿಷಂುುವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೆಂುುವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದವರೆಲ್ಲರೂ ದರ್ಶನ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದುದು! ಮಂಡ್ಯದ ಮಹಿಳೆಂುುರು ಕೂಡ ಬಂದು, ದರ್ಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಂುೆುದುರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು!

ಅದೆಲ್ಲಾ ಇರಲಿ; ಕುಡಿದು ಬಂದು, ರಿವಾಲ್ವರ್ ಸೇರಿಸಿ ಏನೂ ಅರಿಂುುದ ಆ ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆದರಿಸುವುದು ಖಂಡಿತಾ ಪೌರುಷ ಅಲ್ಲ.

ನಾನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೌ ಆ ಅಮಾಂುುಕ ಮಗುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಂುುಾರಾದರೂ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ನಾನು ಹೀರೋ ದರ್ಶನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಂುು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಂುೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here