ಮೇರಾ ಭಾರತ ಮಹಾನ…!

0
1739
loading...

ಸಮಸ್ತ ಓದುಗರಿಗೆ 66ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು. 

ಭಾರತ ದೇಶ 1947 ಆಗಸ್ಟ 15ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಈ ದಿನವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಂುುನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ತ್ರೀಯ ರಜಾದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ತವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಚರಣೆೆಂುು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾರಂಭ ದೆಹಲಿ ಕೆಂಪು-ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ದ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ತ್ರಗೀತೆ “ಜನ ಗಣ ಮನ”ವನ್ನು ಹಾಡಿ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಸಾಧನೆ,ದೇಶದ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರಗತಿ ಂುೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಡಿದ ನಾಂುುಕರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಾತ್ರಂತ್ರ್ಯದ ಹಾದಿ:

 

ಜೂನ್ 3,1947 ರಂದು ಅಂದಿನ ಗವರ್ನರ  ಅಗಿದ್ದ ಲಾರ್ಡ ಮೌಂಟನ್ ಬ್ಯಾಟನ  ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಭಾರತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ  ಎಂಬ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದನು. ಇದರ ನಂತರ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1947ಅನ್ವಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಗಸ್ಟ 15. 1947 ರಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ಜವಾಹರಲಾಲ ನೆಹರೂ  ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದಾನ ಮಂತ್ರಿಂುುಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅಂದು ಅವರು ರಾಷ್ತ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ, ಟ್ರಿಸ್ಟ ವಿಥ ಡೆಸ್ಟನಿ ಭಾಷಣ

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಂುು ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಂುುುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಗತ್ತು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಭಾರತವು ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಬರುವ ಇಂಥ ಈ ಗಳಿಗೆಂುುಲ್ಲಿ ಹೇಳತಿನಿಂದ ಹೊಸತಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ . ಹಳೆಂುು ಂುುುಗ ಮುಗಿದು ಬಹುಕಾಲ ಅದುಮಿಟ್ಟು ದೇಶವೊಂದರ ಚೇತನವು ತನ್ನ ಅಬಿವ್ಯಕ್ತಿಂುುನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ….. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟದ ಕಾಲವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ಭಾರತವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ .

ಪ್ರದಾನಮಂತ್ರಿ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಉಪಪ್ರದಾನಮಂತ್ರಿ ಸರ್ದಾರ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ  ಲಾರ್ಡ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ನರನ್ನು ಭಾರತದ ಗವರ್ನನ ಜನರಲ ಮುಂದುವರೆಂುುಲು ಕೋರಿದರು. ಜೂನ1948 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಕದರವರ್ತಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಬಂದರು. ಪೇಟೆಲರು 565 ರಾಜಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಏಕೀಕರಣ  ಜವಾಬ್ದಾರಿಂುುನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು, ಜುನಾಗಡ, ಹ್ಕ್ಲ್ಕ್ದ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಮತ್ತು ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಬಲವನ್ನೂ ಉಪಂುೋಗಿಸಿ “ರೇಷ್ಮೆ ಕೈಗವಸಿನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಮುಷ್ಠಿ” ತಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಂುೋಗಿಸಿದರು.

ಸಂವಿದಾನ ರಚನಾಸಬೆಂುುು ಸಂವಿದಾನದ ಕರಡನ್ನು 26 ನವೆಂಬರ  1949; ರಂದು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಕಾಂುುರ್ವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು .ಜನೇವರಿ 26 .1950 ಬಭಾರತೀಯ ಗಣರಾಜ್ಯ ಅದಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂವಿದಾನ ರಚನಾಸಬೆಂುುು ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದರನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ತ್ರಪತಿ  ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದರನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಿತು . ಅವರು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿಂುುವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು .ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರ್ವಬೌಮ ಭಾರತವು ಇನ್ನೆರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು . ಅವು 1961ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ತುಗೀಸ್ ನಿಂುುಂತ್ರಣದಿಂದ ವಿವೋಚನೆಗೊಳಿಸಿದ ಗೋವಾ  ಪ್ರೆಂಚರು 1954ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ 1952 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ವೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು . ಶೇ. 62ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಾರತವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಬುತ್ವವಾಯಿತು .

ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ:

       ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟೀಂುು ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿ ಬಹ್ವಂಶ ಸರಕಾರೀ ಕಚೇರಿಗಳು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಆಂುುಾ ಸಂಸ್ಥೆಂುು ಹಿರಿಂುು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ತಮ್ಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾಂುುರ್ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಂುೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಬಂಧುಮಿತ್ರರು ಬೋಜನಕೂಟ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆಂದು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಲನಿಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಂುುರ್ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಸ್ಪಧೆೆರ್ಗಳನ್ನೂ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇತಿಹಾಸ

1947ರ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ತ್ರ ಭಾರತೀಂುು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಓರ್ವ ಶ್ರದ್ದಾವಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಇತರರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಓರ್ವ ಂುೋಧ ಎಂದಿಗೂ ಶಸ್ತ್ತ್ರ್ರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲಾರನೆಂಬುದು ಕೂಡಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಂುುವಾಗಿತ್ತು.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದರವರು 23 ಜುಲೈ 1906ರಂದು (ಮಿಥ್ಯಾಕಲ್ಪನೆ :ಉನ್ನಾವೋ ಜಿಲ್ಲೆ – ಬಾದರ್ಕಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) ಮದ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಝಬುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಂುುಲ್ಲಿರುವ ಬಾವ್ರಾ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಂುುಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಪಂಡಿತ ಸೀತಾರಾಮ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತ್ತು ಜಾಗ್ರಣೀ ದೇವಿ ತಾಯಿ. 1919ರಲಿ ್ಲಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಲಿಯ್ನ ವಾಲಾಬಾಗ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್ರವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಜರ್ಜರಿತರಾಗಿದ್ದರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಂುುವರು 1921ರಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಂುುನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ, ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಂುುವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ನಾಗರಿಕ ಶಾಸನಭಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಂಧಿತರಾದುದಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಹದಿನೈದನೇ ವಂುುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಂುೆು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಂುುಾದರು. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರು ಅವರ ಹೆಸರೇನೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು “ಆಜಾದ್ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. (ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ). ಈ ಉದ್ಧಟತನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಛಡಿ ಏಟುಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಂುುನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಛಾಟಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದ ಪ್ರತಿ ಏಟಿಗೂ ಂುುುವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ “ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ “(ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಜೈಂುುವಾಗಲಿ) ಎಂದು ಘೋಷಣೆೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಂುು ನಂತರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರರಿಗೆ ಆಜಾದ್ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತಲ್ಲದೇ ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅಸಹಾಕಾರ ಚಳುವಳಿುು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ನಂತರ, ಆಜಾದರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ರಮಣಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಉಗ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆದರ್ಶಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಂುುಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದಿಂದಾದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಂುುುವ ದೈಂುುಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮುಡಿಪಾಗಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನೆಡೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಂುುುವ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆಂುುಾಗಿ ಅವರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ ಸಂಘಟನೆ (ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಂುೆುಷನ್-ಖಖಂ) ಎಂಬ ಸಂಘವನ್ನು ಆರಂಬಿಸಿದರಲ್ಲದೆ ಭಗತ್ಸಿಂಗ್ ಸುಖದೇವ್, ಬಟುಕೇಶ್ವರ ದತ್ತ ಮತ್ತು ರಾಜಗುರುರಂತಹಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ         ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಊಖಖಂ ಸಂಘಟನೆಂುು ಗುರಿಂುುಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮೂಲತತ್ವದ ವೇಲೆ ಆದಾರಿತವಾದ ನವೀನ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮಹೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆಜಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ದೇಶಬಾಂದವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಬಟನೆಗಳನ್ನು ಂುೋಜಿಸಿ ಕಾಂುುರ್ಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಕೊರಿ ರೈಲು ದರೋಡೆ , ವೈಸರಾಂುು್ರ ರೈಲನ್ನು ಸ್ಪೌಟಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ವಿಫಲ ಂುುತ್ನ, ಮತ್ತು ಲಾಲಾ ಲಜಪತ ರಾಂುು್ರನ್ನು ಕೊಂದುದರ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ (1928) ಜಾನ್ ಪಾಂುುಂಟ್ಜಟ ಸಾಂಡರ್ಸನನ್ನು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಂದಂತಹಾ ಅನೇಕ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

1923ರ ಪೆಬ್ರವರಿ 27ರಂದು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ನ ಆಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸಂಗಡಿಗರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು/ಆರಕ್ಷಕರು ಗುರುತು ಹಿಡಿದರು, ಇಡೀ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದ ಪೊಲೀಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್ರಿಗೆ ತಮಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಆಜಾದರು ಏಕಾಕಿಂುುಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರಲ್ಲದೇ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕೊಂದರಾದರೂ ಅವರ ತೊಡೆಗೆ ಗುಂಡೇಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳೆಲ್ಲಾ ಖಾಲಿಂುುಾದ ನಂತರ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಮನಗಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೊನೆಂುು ಗುಂಡಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡರು.ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವನ್ನು ಷಾಜಹಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಂುೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಾಂುುರ್ಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

              ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ:

ಅಮಾನುಷ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ದಿಗಿಲುಗೊಂಡರೂ, ಆಜಾದ್ರಿಗೆ ಅಂತಹಾ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ನಡೆಗಳು ಅಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವೆಂದು ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್  ಸೇನೆಂುು ಘಟಕವು ನೂರಾರು ಶಸ್ತ್ರರಹಿತ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಗಾಂುುಗೊಳಿಸಿದ 1919ರ ಜಲಿಂುುನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್  ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಂುುಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಜಲಿಂುುನ್ವಾಲಾ ಬಾಗ್  ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವು ಂುುುವ ಆಜಾದರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಿತ್ತು.

ತನ್ನ ಹೆಸರು “ಆಜಾದ್” ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿಂುುಲಾರರೆಂದು ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.(ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅವರು ಸಾಂುುಲಿಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಅಲಹಾಬಾದ್ ನಗರದ ಜನರು ಹೇಳುವಂತೆ ಓರ್ವ ಹಿಂದಿ ಲೇಖಕ ಆಜಾದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ) ಹೀಗಾಗಿಂುೆು ಅವರು ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗಿನ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ ಹೋರಾಟದ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆಜಾದರು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವು ಸಮಾಜವಾದದಲ್ಲಿಂುೆು ಇದೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ನಂಬಿದ್ದರು. ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿದಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿತ್ತು.

ಆಜಾದರು ಪಂಡಿತ ರಾಮ ಪ್ರಸಾದ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಜ್ಯೌತಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವರವರುಗಳ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ. ಆಜಾದರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಂಗಾದರ್ ವೈಶಂಪಾಂುುನ್ರವರು ಊಖಂ ಸಂಘಟನೆಂುು 1ಝಾ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಆದಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ರನ್ನು ಆಜಾದರ ಬಲಗೈ ಭಂಟ ಎಂದೂ ಕರೆಂುುಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಳುವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯಂುುುತವಾದ ಅನೇಕ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಜಾದರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಂುುನ್ನು ಕೂಡಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮ 24 ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಪಾವದಿಂುು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್ರವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಝಾನ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಂುು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು (ಝಾನ್ಸಿಯಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರದ) ಆರ್ಚ್ಛಾ ಎಂಬ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಆಂುೆ್ಕು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಬುತ ಗುರಿಕಾರರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಂುೆು ಅವರು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅರಣ್ಯದ ಸಮೀಪ ಸಾತಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಂುುಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ನದಿಂುು ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ, ಆಜಾದರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಹರಿಶಂಕರ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಎಂಬ  ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಆರಂಬಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಮೀಪದ ದಿಮಾರ್ಪುರ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಂುು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಆರಂಬಿಸಿದರಲ್ಲದೇ, ಸ್ಥಳೀಂುು ನಿವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂದವ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ದಿಮಾರ್ಪುರ ಎಂಬಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಈಗ ಅವರದೇ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದೀಗ ಆಜಾದ್ಪುರ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಝಾನ್ಸಿಂುುಲ್ಲಿ ದಂಡುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಾದರ್ ಬಜಾರ್ ಎಂಬ್ಲದ್ದ ಬುದೆಲ್ಲ ಮೋಟಾರವರು ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಕಲಿತರು. ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರ್ಕರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವೈಶಂಪಾಂುುನ್, ಬಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಮಾಹೌರ್ ರವರುಗಳನ್ನು ಝಾನ್ಸಿಂುುಲ್ಲಿಂುೆು ಅವರು ಬೇಟಿಂುುಾಗಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತಂಡದ ಅವಿಬಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದರು. ಝಾನ್ಸಿ ಮೂಲದ ಆಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಂುುಕರುಗಳಾದ ಪಂಡಿತ್ ರಘುನಾಥ್ ವಿನಾಂುುಕ್ ದುಲೇಕರ್ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಾಗವತ್ ರವರುಗಳು ಕೂಡಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್ರ ನಿಕಟ ಸಹಾಂುುಕರಾಗಿದ್ದರು.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್ರು ನಯಿ ಬಸ್ತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಂುು ಶಿಕ್ಷಕ/ಮಾಸ್ತರ್ ರುದ್ರನಾರಾಂುುಣ್ ಸಿಂಗ್ರ ಮನೆಂುುಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಾಗ್ರಾದಲ್ಲಿನ ಪಂಡಿತ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಾಗವತ್?ರವರ ಮನೆಂುುಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್ರದೇ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಝಾನ್ಸಿಂುುು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದು ನಿಜವೂ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರು ಝಾನ್ಸಿಂುುನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋದ ಕೆಲ ಸಮಂುುದಲ್ಲೇ ಅವರ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯನ ನಂಬಿಕೆದ್ರೌಹಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಲಿಂುುಾಗಬೇಕಾಯಿತು.

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಂುೆುಷನ್/ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಬುತ್ವವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಂುುನ್ನು ಖಂ) ಸಚಿಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾನ್ಯಾಲ್ರು 1923ರಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಂುು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು. 1925ರಲ್ಲಿ ಕಾಕೊರಿ ರೈಲು ದರೋಡೆಂುು ನಂತರದ ಪ್ರತಿಕಾರದ ರೀತಿಂುುಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವೇಲೆ ತೀವ್ರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗವಹಿಸಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರೆಂದರೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಮ್ಪ್ರಸಾದ್  ಬಿಸ್ಮಿಲ್, ಅಷ್ಪಕುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಠಾಕೂರ್ ರೋಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಲಾಹಿರಿಂುುವರು. ಇಬ್ಬರು ಆಗ ಸೆರೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು; ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಗುಪ್ತರಾದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆಜಾದ್ರವರಾಗಿದ್ದರು. ಆಜಾದ್ರು ಊಖಂ ಸಂಘಟನೆಂುುನ್ನು ಮಾದ್ಯಮಿಕ/ದ್ವಿತೀಂುು ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಿವ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರ್ ಸಿಂಗ್ರವರುಗಳ ಸಹಾಂುುದಿಂದ ಮರು ಸಂಘಟಿಸಿದರು. ಅವರು ರಸ್ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ರ ಸಹಂುೋಗಿ ಕೂಡಾ ಆಗಿದ್ದರು ಭಗತಸಿಂಗ್, ಸುಖದೇವ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಗುರುರವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಜಾದರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಮೂಲತತ್ವಗಳ ವೇಲೆ ಆದರಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತವನ್ನು ಪಡೆಂುುುವ ಗುರಿಂುುನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಊಖಂ ಸಂಘಟನೆಂುುನ್ನು ಊಖಖಂ (ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್?? ಸಮಾಜವಾದಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಬುತ್ವವಾದಿ ಸಂಘಟನೆ/ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಂುೆುಷನ್) ಸಂಘಟನೆಂುುನ್ನಾಗಿ 1927ರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು.

1931ರ ವೇಳೆಗೆ ಆಜಾದರು ಅಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 23 ಪೆಬ್ರವರಿ 1931ರಂದು, ಆರಕ್ಷಕ/ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಆಜಾದ್ ಮತ್ತು ಸುಖ್ದೇವ್ ರಾಜ್ರನ್ನು ಆಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಂುೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರುಗಳ ಇರುವಿಕೆಂುು ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಂುುನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ/ಆರಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು/ ಆರಕ್ಷಕರು ಇಡೀ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದರು. ಹೋರಾಟದ ಆರಂಬದಲ್ಲಿಂುೆು, ಆಜಾದರ ತೊಡೆಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿ ಗಾಂುುವಾಯಿತಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಸಾದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಸುಖ್?ದೇವ್??ರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಾಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಂುುನ್ನು ಒದಗುವಂತೆ ಗುಂಡುಹಾರಿಸತೊಡಗಿದರು. ಸುಖ್?ದೇವ್??ರವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಆಜಾದರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ/ಆರಕ್ಷಕರು ವೇಲೆರಗದ ಸ್ಥಿತಿಂುುನ್ನು ಕಾಂುು್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಂುುಶಸ್ವಿಂುುಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರೆಂುುಲ್ಪಟ್ಟು ಪೋಲೀಸರ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವು ಹೆಚ್ಚಿ ಅವರ ಬಂದೂಕಿ/ಪಿಸ್ತೂಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಂಡು ಉಳಿದಾಗ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್ರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆಂುೆು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಂುುಾರೂ ಸೆರೆಹಿಡಿಂುುಲಾರರೆಂಬ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಂುುನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರುಅವರು ಸಾಂುುುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಅವರ ಮೃತದೇಹದ ಬಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಂುುಾವುದೇ ಭಾರತೀಂುು ಸೈನಿಕನೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಂುುಾವಾಗಲೂ ಹೋದೆಡೆಂುುಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಂುು ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ/ಆರಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ‘ಅವರು ನಿಜವಾದ ಭಾರತೀಂುು ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲವೆಂದು’ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಂುುನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಆಜಾದರ ಬಗೆಗಿನ ರಹಸ್ಯ ಕಡತವೊಂದನ್ನು ಲಕ್ನೌನ ಗೋಖಲೆ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆಂುುಲ್ಲಿರುವ ಅ.ಋ.ಆ. ಪ್ರದಾನ ಕಚೇರಿಂುುಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಓಐಖಿ ಕಂಪೆನಿಂುು ಪಿಸ್ತೂಲನ್ನು/ಕೈಬಂದೂಕನ್ನು ಅಲಹಾಬಾದ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಂುುದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತಿ ಅಪರೂಪದ ಕೆಲ ಛಾಂುುಾಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಜಾದರು ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಬಾರತೀಂುುನ ಪಾಲಿನ ಮಹಾವೀರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಂುುುಸಿರೆಳೆದ ಆಲ್ಪ್ರೆಡ್  ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್ ಉದ್ಯಾನ ವನ ಕರೆಂುುಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನಿಡಲಾಗಿದೆ. 1946ರಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಷಹೀದ ಭತಗ ಸಿಂಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ಭಗತ ಸಿಂಗ  ಜೀವನದ ಗೆಗಿನ ಂುುಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಜಾದರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದಾನವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2002ರಲ್ಲಿ,23ಡಿಜ ಒಚಿಡಿಛಿ 1931: ಖಚಿಜಜಜಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸನ್ನಿ ದೇವಲ್ರವರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಪ್ ಬಗತ್ ಸಿಂಗ್” ಎಂಬ ಅಜಂುು್ ದೇವಗನ್  ನಾಂುುಕರಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆಜಾದ್ರ (ಅಖಿಲೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಆ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು) ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಆಜಾದ್, ಬಭಗತ್ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಗುರು, ಪಂಡಿತ್ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಷ್ಪಕುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ರವರುಗಳ ದೇಶಬಕ್ತಿಂುುನ್ನು  ಜನೇವರಿ26.2006 ರಂದು ತೆರೆ ಕಂಡ ರಂಗ ದೇ ಬಸಂತಿ ಎಂಬಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಾಂುುಕರಾಗಿದ್ದ ಸಮಕಾಲೀನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು, ಆಜಾದ್ ಮತ್ತು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ರಂತಹಾ ಂುುುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಂುುುವಜನತೆಂುು ಜೀವನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಇಂದಿನ ಭಾರತೀಂುು ಂುುುವಜನತೆಂುುಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಅಪಾರ ತ್ಯಾಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ಂುುಾವ ಕೃತಜ್ಞತೆಂುೂ ಇರದಿರುವದರೆಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೂಡಾ ಸೆಳೆಂುುುತ್ತದೆ. ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಆಜಾದ್ದರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಕೋರಿ ರೈಲು ದರೋಡೆಂುುನ್ನು ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹಿಂದಿರುವ ತ್ಯಾಗ  ಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮರ ಜೀವನ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವರ ಹಲವಾರು ಮಹಾತ್ಮರ  ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಜೀವ ಬಲಿದಾನದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು . ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ  ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂದ ಆ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ  ಒಂದು ಸಲಾಮ.

ಜೈ ಹಿಂದ

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here