ಎತ್ತರದ ಹುಡಗ ಹುಡಗಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟಾಂತೆ !

0
111
loading...

ಲಂಡನ: ಹುಡಗಿಯರಿಗೆ ಎತ್ತರ ಇರೊ  ಬಾಯಫ್ರೆಂಡ್ ಅದರೆ ಇಷ್ಟವಂತೆ ಹೀಗೆಂದು ಲಂಡನ ಶೋಧಕರ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ   ಎತ್ತರ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹುಡಗಿಯರು ಅವರನೇ ಲಾಯಕ ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಎಂದು  ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕುಬ್ಜರ ಗತಿ?

 

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here