ಚೀನಾದ ಕಾರಿಡಾರ್: ಪಾಕ್ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ

0
8
loading...

ಬೀಜಿಂಗ್, 10: ಗಡಿ ಭಾಗವಾದ ಕಸ್ಚಾರ್ ನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿ ಬಲೂಚಿ ಸ್ಥಾನದ ಗದಾರ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಚೀನ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಂುುನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಂುೆು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಂುೋಜನೆಂುುನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಚೀನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಖಾತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಬಂದ ಚೀನ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ಸರಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚೀನ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಿ ಕೀಖೀಂುುಾಂಗ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದ ಬೇಟಿಂುು ವೇಳೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಸಹಮತಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೀನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಖಾತೆಂುು ವಕ್ತಾರ ಹಾಂಗ್ ಲೀ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಾಕ್ನೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಬಾಂದವ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೃದ್ದಿಸುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚೀನ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಂುುನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿ ನವಾಜ್ ಶರೀಪ್ ಅವರು ಅದಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಬಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಚೀನದ ನಗರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೇ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಚೀನದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

2006ರಲ್ಲಿ ಚೀನದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಗದಾರ್ ಬಂದರನ್ನು 200 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಂದರನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಕಂಪೆನಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬಂದರಿನ ಆದಾಂುುದಲ್ಲಿ ಂುುಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಂುುಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ಸರಕಾರ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಂುುಷ್ಟೇ ಈ ಬಂದರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಂುು ಹೊಣೆಂುುನ್ನು ಚೀನದ ಕಂಪೆನಿಗೆ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಗದಾರ್ ಬಂದರಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ಚೀನದಿಂದ ಬಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಂುುಾಚಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಂುುಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಚೀನದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಂುು ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬರವಸೆಂುುನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದೆ.

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಬಂದ ಚೀನ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ಸರಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚೀನ ಪ್ರದಾನಿ ಲಿ ಕೀಖೀಂುುಾಂಗ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದ ಬೇಟಿಂುು ವೇಳೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಸಹಮತಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೀನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಖಾತೆಂುು ವಕ್ತಾರ ಹಾಂಗ್ ಲೀ ತಿಳಿಸಿದರು.  ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ತರಮರೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿ ದೇಶಗಳು ತಂತ್ರ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದ್ದಕೆ ಪ್ರತಿ ತಂತ್ರ ಾರತ ನೀಡಬೇಕು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳು ಾರತ ರೂಪಿಸಬೇಕು.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here