ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನರಕ

0
25
loading...

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್,14: ,ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಾರತೀಂುು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಂುುಾವುದೇ ರೀತಿಂುು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಂುುಾವುದೇ ರೀತಿಂುು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರೆಂುುಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳು ದಮಕಿ ಹಾಕಿವೆ.

ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಪೂನಂ ದಂಪತಿಗಳು ಮೂಲತಃ ಾರತೀಂುು ಮೂಲದವರು. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸ ಮೇತರಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸೋದರಿಂುುರು ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಂುು ಗುಂಪುಗಳು ಈ ಕುಟುಂಬದವರ  ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಸಿಲುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಂುುನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಪೂನಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

“ಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಮಗೆ ವೀಸಾ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ಪೂನಂಗೆ ಹೃದಂುು ಸಂಬಂದೀ ಖಾಯಿಲೆ ಇದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಲಗೇಜುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಂುುಲ್ಲಿ ಬಂದು ಾರತವನ್ನು ತಲುಪೇಕಾದ ಅನಿವಾಂುುರ್ತೆ ನಮಗೆ ಎದುರಗಿತ್ತು” ಎಂದು ತಮ್ಮ ನರಕಂುುಾತನೆಂುುನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.”ಇಷ್ಟುದಿನ ಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೆಂದು ಪಾಕಿಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಂುುರನ್ನು ಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾಂುು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ” ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಬಂುುಾನಕತೆಂುುನ್ನು ನೆನೆ”ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಇದೆ. “ವೀಕ್ಲೀ ಹಪ್ತಾ” ಕೊಟ್ಟರೆ ಂುುಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಂುುದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೇ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತದೆ ಹುಷಾರ” ಎಂದು ದಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ.ಪೂನಂ ಸೋದರ ಸಂಬಂದಿಂುೊಬ್ಬರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಗುಂಪೊಂದು ಅಪಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆಂುುಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಂುೊಬ್ಬ ಹಿಂದುಗಳಿಗೂ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಪಾಂುುವಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಂುುರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹಿಂದೂ ಪುರುಷರನ್ನೂ ಅಪಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು ಪೂನಂ.

ಒಂದೆಡೆ ಗಡಿ ವಿಷಂುುದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ರೌಂುುರ್ ಮೆರೆಂುುುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ಇದೀಗ ಾರತೀಂುುರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಾರತೀಂುುರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾಂುುರ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಕುಾರ್ರದ  ಮೇಲಿದೆ.

 

 

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here