ನೀರಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಹೊಟೇಲ್‌ಗಳು

0
19
loading...

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಹಲವಾರು ಸುಂದರವಾದ ಹೊಟೆೇಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಮ್ಮ ಸೌಂದಂುÀರ್ುದಿಂದ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಮ್ಮ ಸರ್ವೀಸ್‌ನಿಂದ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಟೆೇಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇವು ನೆಲಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿದೆ. ನೀರಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಹೊಟೆೆೇಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಚಂದವೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಸ್ವರ್ಗ ಸದೃಶ ಅನುಭÀವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಾಂಟಾ ರಿಸಾರ್ಟ :
ಮಾಂಟಾ ರಿಸಾರ್ಟ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೊದಲ ಅಂಡರ್‌ವಾಟರ್‌ ಹೊಟೆೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಈ ಹೊಟೆೇಲ್ ಂುÀುಾವುದೇ ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಹೊಟೆೇಲ್ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭÀ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಟೆೇಲ್ನ ರೂಮ್ನಿಂದ ನೀವು ಸಮುದ್ರದ ವಿಶಾಲ ನೋಟ ಹಾಗೂ ಕಲರ್‌ಪುಲ್ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಪೊಸಾಯಿನ್‌ ಅಂಡರ್‌ವಾಟರ್‌, ಪಿಜಿ :
ಪಿಜಿ ತನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಂುÀುತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ವಾಟರ್‌ ಹೊಟೆೇಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ೆಯೆಗಳೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. 22 ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪೊಸಾಯಿನ್‌ ಅಂಡರ್‌ವಾಟರ್‌ ಹೊಟೆೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರ್‌ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರೆರಿ, ಕಾಂಪರೆನ್ಸ್‌ ರೂಮ್ ಬಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಹೊಟೆೇಲ್ 5 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಪೊಲೀಸ್‌, ದುಬೈ :
65 ಪೀಟ್‌ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಪೊಲೀಸ್‌ ಹೊಟೆೇಲ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂಡರ್‌ವಾಟರ್‌ ಹೊಟೆೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರೂಮ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡೈನಿಂಗ್‌ ಏರಿಂುÀುಾ, ಮೀಟಿಂಗ್‌ ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋರ್‌ ಗೇಮಿಂಗ್‌ ಏರಿಂುÀುಾ ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ಲಾಸ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಳ ಸೌಂದಂುÀರ್ುವನ್ನು ನೀವು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸವಿಂುÀುಬಹುದು.
ದ ಶಿಮಾವೊ ವಂಡರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಚೀನಾ :
ಸೊಂಗಾಜಿಂುÀುಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಥಿಂುÀುಾನ್‌ಮೆಂಶನ್‌ ಪರ್ವತದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ಹೊಟೇಲ್ ವೇಲಿನಿಂದ 19 ಮಹಡಿ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಅಡಿ ಬಾಗದಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್‌ವರೆಗೂ ಆವರಿಸಿದೆ. 380 ರೂಮ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಡಿಸೈನಿಂಗ್‌ ಪರ್ಮ ಎಟ್ಕಿನ್ಸ್‌ ಡಿಸೈನ್‌ ಮಾಡಿದ ಹೊಟೆೇಲ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಹುವಾಪೆನ್‌ ಪುಶಿ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ :
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಟೆೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಹುವಾಪೆನ್‌ ಪುಶ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಳಗಿನಿಂದಲೂ ಸಮುದ್ರದ ಅಂದವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಂುÀುಾಗಿ ಆಹ್ಲಾದಿಸಬಹುದು.
ಈ ಹೊಟೆೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಡೋರ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಂುÀುಂನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಪಾವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಂುÀು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here