ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲ

loading...

ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು.
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು : ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯ ಸಿ. ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಅರಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ ಪುಷ್ಪ.

loading...