ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ತೂರ ಪ್ರಕಾಶಗೆ ಸೋಲು, ಜೆಡಿಎಸ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

0
8
loading...

ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ತೂರ ಪ್ರಕಾಶಗೆ ಸೋಲು, ಜೆಡಿಎಸ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

loading...