ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೆÃತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ೨೧೬೯ ಮತಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

0
31
loading...

ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೆÃತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ೨೧೬೯ ಮತಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

loading...