ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕೀಹೊಳಿ ೪೫೮೯ ಮತಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿದ್ದಾರೆ.

0
10
loading...

ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕೀಹೊಳಿ ೪೫೮೯ ಮತಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿದ್ದಾರೆ.

loading...