ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಿಳಿ ನಾಗರಹಾವು

0
19
loading...

ಬೆಂಗಳೂರು:ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಳಿ ನಾಗರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ಹಾವು ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಮನೆಯೊಂದರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಂಪÇರ್ಣ ದೇಹ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಬಿಳಿ ನಾಗರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ಹಾವು ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಮನೆಯೊಂದರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಂಪÇರ್ಣ ದೇಹ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ.
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಘಟಕದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ರಾಜೇಶ್ ಈ ಬಿಳಿ ನಾಗರಹಾವಿನ ಮರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ಹಾವಿನ ಮರಿಯನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಹಾವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಇಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಉಳಿದರೆ ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನೊÃದು ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

loading...