ದೈಹಿಕ ದುಡಿಮೆಯೇ ಒಂದು ಯೋಗ

0
5
loading...

ಮುಧೋಳ: ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪಡಬಾರದ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೀನು ಇನ್ನುಮುಂದಾದರೂ ನಿನ್ನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಚೈನತ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿ ಸುಖರೂಪ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದು ಎಂದು ಶಿರೋಳದ ಸಂತಶ್ರಿÃ ವೆಂಕಣ್ಣ ಮಾರಾಜರು ಪಡತಾರೆ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಖೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರಿÃಮನ್ನ ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿ ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಮನದ ಮಾತು. ತತ್ತ÷್ವ ದರ್ಶನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇನ್ನೊರ್ವ ಅತಿಥಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಶರಣರು ಮಾತನಾಡಿ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದೊಂದಿಗೆ ದ್ಯಾನ ದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನ್ಮಪಾವನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅದ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ ಲಕ್ಷೆö್ಮÃಶ್ವರ ಶರಣಿ ನಿಂಬೆವ್ವ ಜಗದಾಳ ಆತಿತ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಸತ್ಯಪ್ಪ ಜಗದಾಳ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ.

loading...