ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್​: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ

0
0
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ: ವೇಟ್​ಲಿಫ್ಟರ್ ಜೆರೆಮಿ ಲಾಲ್​ರಿನುಂಗ ಯೂಥ್​ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
loading...