ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದನ ಕೊಡುಗೆ || 16-11-2018

0
0
loading...

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ .ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಎಂಬ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ Please follow us on: facebook: http://facebook.com/kannadamma twitter: twitter.com/kannadamma website: http://www.kannadamma.net e-mail: rajeev.topannavar@gmail.com

loading...