ಯೂಥ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗಿ

0
0
loading...

ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ-ಬೆಳಗಾವಿ: ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂಥ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿನೇಶ್ವರಿ ಎ.ಟಿ. ೧೦೦ ಮೀರ‍್ಸ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ೧೧.೯೯ ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ.
ಈ ಕ್ರಿಡಾಕೂಟದ ಉದ್ದೆÃಶ ಹಳ್ಳಿ-ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕ್ರಿÃಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೆÃಶ ಯೂಥ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸರಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಡಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಈ ಯೂಥ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಿÃಡಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.

loading...