Home Authors Posts by rajeev Topannavar

rajeev Topannavar

13 POSTS 0 COMMENTS

ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

ಅ. 13: ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಣತೊಟ್ಟರೇ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹ.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಭೀಮನಾಯ್ಕ್ ನುಡಿದರು....

ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆಟೋಗಳು ?

ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಇನ್ನ್ಯಾವುದೇ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಡ್ದಾಯವಾಗಿಲ್ಲವೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ , ಬೆಳಗಾಗೆದ್ದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುವ...

£À¦¹PÉÆAqÀgÀÄ.

'vÀA vÁ£ÉÃ.. vÀ£ÀßAvÁ£ÉÃ.. ¸É¼ÉAÄÀÄÄvÁÛ¼É £À£ÀߣÉßÃ.. vÀA vÁ£ÉÃ.. §ÉÃPÀAvÁ£Éà ªÀÄgɸÀÄvÁÛ¼É ªÉÄÊAÄÀÄ£ÉßÃ..' ºÁqÀ£ÀÄß ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁQ. EzÀÄ 'dÉÆñï' avÀæzÀ ¸ÀĪÀÄzÀÄgÀ ºÁqÀÄ. EzÀgÀ°è ¤vÁå ªÉÄ£À£ï £ÁAÄÀÄQAÄÀÄÁVzÀÝgÀÄ. ²ªÀªÀÄt ¤zÉðñÀ£ÀzÀ...
loading...