Home Tags ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನವಚೇತನ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರಿÃ ನಾರಾಯಣ ನಲವಡೆ ಯವರು ಟ್ರಾಕ್ ಸೂಟ್ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಪ್ರೊÃತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಬಳಗ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ

Tag: ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನವಚೇತನ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರಿÃ ನಾರಾಯಣ ನಲವಡೆ ಯವರು ಟ್ರಾಕ್ ಸೂಟ್ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಪ್ರೊÃತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಬಳಗ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ

loading...