Home Tags ಒಂದೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದುಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.ದೊಡ್ಡವರು ಈ ತರಹ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದರು. ಶಾಸಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ್ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡಿಲ್ಲ

Tag: ಒಂದೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದುಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.ದೊಡ್ಡವರು ಈ ತರಹ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದರು. ಶಾಸಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ್ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡಿಲ್ಲ

loading...