Home Tags ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫೆ.27 ರಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ನಡೆಸಿಲ್ಲ.

Tag: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫೆ.27 ರಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ನಡೆಸಿಲ್ಲ.

loading...