Home Tags ಪಕ್ಷದ ವರೀಷ್ಠರು ನನಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದರು.

Tag: ಪಕ್ಷದ ವರೀಷ್ಠರು ನನಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದರು.

loading...