Home Tags ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನದ ಕೌರುವಿನ ಗಯಾನಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಏರಿಯನ್-5 ಉಡಾವಣಾ ವಾಹಕದಿಂದ ಜಿಸ್ಯಾಟ್-17 ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ

Tag: ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನದ ಕೌರುವಿನ ಗಯಾನಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಏರಿಯನ್-5 ಉಡಾವಣಾ ವಾಹಕದಿಂದ ಜಿಸ್ಯಾಟ್-17 ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ

loading...