Home Tags ಬಿ.ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಎಲ್‌.ಐ.ಲಕ್ಕಮ್ಮನವರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಿಗಡಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕೆ.ಎಂ.ಗೆದಗೇರಿ

Tag: ಬಿ.ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಎಲ್‌.ಐ.ಲಕ್ಕಮ್ಮನವರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಿಗಡಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕೆ.ಎಂ.ಗೆದಗೇರಿ

loading...