Home Tags ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಧೀಕೃತ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಜುಲೈ 10 ರಿಂದ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ದರ ಆಕರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಜಯರಾಂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

Tag: ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಧೀಕೃತ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಜುಲೈ 10 ರಿಂದ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ದರ ಆಕರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಜಯರಾಂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

loading...