Home Tags ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮೊರದಲ್ಲಿ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತಂದು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜರುಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

Tag: ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮೊರದಲ್ಲಿ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತಂದು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜರುಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

loading...