Home Tags ಮಂಗಸೂಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲರನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲರು ಉತ್ಸಾಹಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕಂಡು

Tag: ಮಂಗಸೂಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲರನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲರು ಉತ್ಸಾಹಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕಂಡು

loading...