Home Tags ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಂದೇಡದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಸ್.ವಿ. ಕಂಬಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಾ. ವಿ.ಕೆ. ವಂಶಾಕೃಮಠ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿವಕುಮಾರ ನಂದಾಪೂರಮಠ ವಂದಿಸಿದರು. ಶ್ರವಣಾ ಸಿಕ್ಕೇರಿಮಠ

Tag: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಂದೇಡದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಸ್.ವಿ. ಕಂಬಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಾ. ವಿ.ಕೆ. ವಂಶಾಕೃಮಠ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿವಕುಮಾರ ನಂದಾಪೂರಮಠ ವಂದಿಸಿದರು. ಶ್ರವಣಾ ಸಿಕ್ಕೇರಿಮಠ

loading...