Home Tags ಯಾಗಿ ಗೆದ್ದು ೨೭ ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೆÃಶವಾಗಿದೆ. ಎಂದರು . ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಬಿ ವಿ ಮಲಗೌಡರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೆÃಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು . ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರದ ಜಗದೀಶ ಶಿಂತ್ರಿ

Tag: ಯಾಗಿ ಗೆದ್ದು ೨೭ ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೆÃಶವಾಗಿದೆ. ಎಂದರು . ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಬಿ ವಿ ಮಲಗೌಡರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೆÃಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು . ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರದ ಜಗದೀಶ ಶಿಂತ್ರಿ

loading...