Home Tags ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಜಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಮೆ ನೀಡಿ ಸನ್ಮನಿಸಿದರು. ಉಗಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಾಭಾವು ಶಿರಗಾಂವಕರ್

Tag: ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಜಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಮೆ ನೀಡಿ ಸನ್ಮನಿಸಿದರು. ಉಗಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಾಭಾವು ಶಿರಗಾಂವಕರ್

loading...