Home Tags ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು. ವೀರೇಶ ವಾಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅವರೇಶ ನಾಗೂರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು

Tag: ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು. ವೀರೇಶ ವಾಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅವರೇಶ ನಾಗೂರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು

loading...