Home Tags ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾ ವರ್ತುಳದಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಲಯದವರೆಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ದಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುತಾ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಪ್ರಟಿಭಟನಾಕಾರರು

Tag: ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾ ವರ್ತುಳದಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಲಯದವರೆಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ದಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುತಾ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಪ್ರಟಿಭಟನಾಕಾರರು

loading...