ಬಿ.ಎಸ್.ಹಂಚಿನಾಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತಮ ಶಾನೆ

0
10

ಬಿ.ಎಸ್.ಹಂಚಿನಾಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತಮ ಶಾನೆ
ಬೆಳಗಾವಿ: ೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಹಂಚಿನಾಳ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿÃಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಗೈದಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಹಾಗೂ ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿö್ಮÃ ಖತಗಾಂವಕರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ೬೦೦ ಮೀ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಮಾಚಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಉದ್ದ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹುಡೇದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಉದ್ದ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಸುಣಗಾರ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸುಲ್ತಾನ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪಗೋಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಗವು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

loading...