ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಡುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು

0
191

ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಗುರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಚಿವುಟುವುದೇ ಜಾಣತನದ ಕ್ರಮ. ಆದರೆ ಇದು ಚಿಗುರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.,. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರೆ ಮೃತ್ಯುವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತಾ ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆಂಯೋ ಅಷ್ಟೂ ಬೇಗನೇ ಇದು ಗುಣಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಉಲ್ಬಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವುದು ಕಷ್ಟ.ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಗುರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಚಿವುಟುವುದೇ ಜಾಣತನದ ಕ್ರಮ. ಆದರೆ ಇದು ಚಿಗುರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಜಾನ್ಮೇ ಬೇಕು.
ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಎರಗಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾತರವನ್ನು ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿವುಟಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಪಿಯಾ ಮೂಲಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯೇ ಇಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೇಹವೇ ಸೂಚಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಬಿಳಿಸೆರಗು, ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆಯ ವೇಳೆ ಕೆಳಹೊಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಮೊದಲಾದವು ಸಹಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ ವಹಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾರಿಯೋಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಬನ್ನಿ, ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧÀ್ಯ…. ಬÉನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಳಬÉನ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಂುÀುಕೃತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂದು ದೃಢÀಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮÁನ್ಯವಾಗಿ ಬÉನ್ನು ನೋವು ಇರುವುದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬÉನ್ನು ನೋವು ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಹಾ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧÀ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ನ ಗಡ್ಡೆ ಎದೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗೂಡನ್ನು ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ಒಳಗಿನಿಂದ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉಗುರುಗಳ ಬಣ್ಣ ಬದಲÁಗುವುದು ಉಗುರುಗಳು ಸಾಮÁನ್ಯವಾಗಿ ಅರೆಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದ್ದು ಉಗುರಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಬÉರಳನ್ನು ಅಮುಕಿದರೆ ರಕ್ತ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಉಗುರು ಗುಲÁಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬÉೀಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗಾಗದೇ ಇದು ಬಿಳಿಂುÀುÁಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ತೇಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಂುÀುಕೃತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಸೂಚನೆಂುÀುÁಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಗುರು ಸಾಮÁನ್ಯ ಆಕಾರಕ್ಕೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿದಷ್ಟು ಕಮÁನಿನಾಕಾರ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಸೂಚನೆಂುÀುÁಗಿದೆ. ಮುಖ ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಖ ಸಾಮÁನ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಕೊಂಚ ಕೆಂಪಗಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಸಹಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಎದೆಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಮುಖಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುವ ರಕ್ತದ ಪ್ರಮÁಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮÁಡುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಖ ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಅಡಿಂುÀು ಗಂಟುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಮದ ಅಡಿಂುÀುಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಂಟುಗಳಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದರಿಂದ ರಕ್ತ ಒಸರಲೂ ಬಹುದು. ಈ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ನೋವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂುÀುÁನ್ ಗಂಟುಗಳೆಂದು ಕರೆಂುÀುಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಇವು ನಿರಪಾಂುÀುಕಾರಿಂುÀುÁಗಿವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ನೋವಾದರೆ ಹಾಗೂ ಇವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬÉಳೆಂುÀುುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದು ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬÉೀಕು. ಕೆಂಪಗಾದ, ಊದಿಕೊಂಡ, ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ತನಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಂುÀುÁವುದೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಇದು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬÉೀಕು. ಸ್ತನತೊಟ್ಟಿನ ಆಕಾರ ಬದಲÁಗುವುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ತೊಟ್ಟು ಒಳಗಿನಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಒಳಸರಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅತಿಂುÀುÁಗಿ ಚಪ್ಪಟೆಂುÀುÁಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬÁಗಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಇದು ಸಹಾ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮತ್ತು ಅನಿಂುÀುಮಿತವಾದ ಮÁಸಿಕ ದಿನಗಳು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗಭರ್Àಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು ತಕ್ಷಣವೇ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಂುÀುನ್ನು ಮÁಡಿಸಿಕೊಂಡು ಂುÀುÁವ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬÉೀಕು. ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದಂತಾಗುವುದು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

loading...