ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ…

0
51

ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ

ವಾರಾಂತ್ಯ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಗರದ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಗರದ ಟ್ರಾಪಿಕ್, ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತೀದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದರೂ ಕೇವಲ ನಡೆದಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಯಸ್ಸಾದ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರಿಗಿಂತ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿ. ಹೌದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಜತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದವರ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗುವುದು.
ಸಂದಿವಾತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇದು ತಡೆಯುವುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಬೇಳಿಗ್ಗೆ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾಲಿನ ಭಾಗಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದು. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ದಿನವಿಡಿ ನೀವು ಉಲ್ಲಾಸಿತರಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ನರ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ! ಚಪ್ಪಲಿ ದರಿಸದೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡಿದರೆ ಭೂಮಿಂುÀು ಆಂುÀುಸ್ಕಾಂತೀಂುÀು ಶಕ್ತಿಂುÀು ಸಂಪರ್ಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಂುÀು ಮತ್ತು ಆಂುÀುಸ್ಕಾಂತೀಂುÀು ಶಕ್ತಿಂುÀು ಮೇಲÉ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ದೂರ ಮÁಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದು.
ಒತ್ತಡದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಪಾದದ ಅಡಿಂುÀುಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಂುÀು ಒತ್ತಡದ ಬಿಂದುಗಳಿವೆ. ಇದು ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧÀ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲÉ ಇದು ಪರಿಣÁಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಬÉಳಿಗ್ಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕದೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲÉ ನಡೆದಾಡಿದರೆ ಒತ್ತಡದ ಬಿಂದುಗಳು ಉತ್ತೇಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ವಿವಿಧÀ ರೋಗಗಳು ನಿವಾರಣೆÉಂುÀುÁಗುವುದು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವುದು ಬÉಳಗ್ಗಿನ ಅವಧಿಂುÀುಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಂುÀುಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ದೇಹವು ಪುನರ್ಚೇತನಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮÁಡುತ್ತದೆ. ಸೂಂುರ್Àುನ ಬಿಸಿ ಕಿರಣಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವುದು.

loading...