ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚನೆ

0
72

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಗಳು, ಸೊಸೈಟಿಗಳು, ಮೋಟಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು 2011 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರುವ ಜನೇವರಿ 15 ರೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್:15: ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಗಳು, ಸೊಸೈಟಿಗಳು, ಮೋಟಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು 2011 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರುವ ಜನೇವರಿ 15 ರೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ 1965 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳು, ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಲೀಕ ವರ್ಗದವರು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೌಕರರ (ಲಿಪಿಕ/ಗುತ್ತಿಗೆ/ತಾತ್ಕಾಲಿಕ/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ನೌಕರರಿಗೂ ಸೇರಿ) ವಂತಿಗೆ ರೂ. 6/-, ಮಾಲೀಕರ ವಂತಿಕೆ ರೂ. 12/- ರಂತೆ ಪ್ರತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರೂ. 18/- ರಂತೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅಧಿನಿಯಮ 7ಎ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರಂ ಶಿಡಿಷಿ ನಮೂನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಅದೇ ರೀತಿ 50 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೌಕರರನ್ನು (ಬೌದ್ದಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ, ನುರಿತ ನೌಕರರೂ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ನೌಕರರೂ ಸಹ ಸೇರಿಕೊಂಡು) ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ 1960 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಲೀಕ ವರ್ಗದವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ದರಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಅಲ್ಲದೇ, ಅಧಿನಿಯಮ 7 ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗದೇ ಇರುವ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳು, ಬೋನಸ್, ಮತ್ತು ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಈ ಅಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ, ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮಾಲೀಕ ವರ್ಗದವವರು ಅಧಿನಿಯಮ-7 ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ವಂತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತಗಳ (ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶೇಕಡ 18 ರಂತೆ ಬಡ್ಡಿ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಲಾಗುವುದು. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 500/- ರೂ. ರಿಂದ 1000/- ರೂ. ಮೊತ್ತದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆವಿಗೂ ಜುಲೈ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇ ಕಾದ ವಂತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ/ಪಾವತಿಯಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2012 ರ ಜನೇವರಿ 15 ರೊಳಗೆ ನಿಯಮಗಳುನುಸಾರ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಭವನ, ನಂ. 48, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, (ಆರ್.ಟಿ.ಓ. ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ), ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-22 ಇವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-23570266 ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಿತಿತಿ.ಞಚಿಡಿಟಿಚಿಣಚಿಞಚಿಟಚಿಛಠಡಿತಿಜಟಜಿಚಿಡಿಜ.ಛಿಠ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹು ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here