ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ

1
293

ಜಂುÀುಲಲಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ತಮಿಳು ಜನರಿಗೆ ಏಕಿಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ? ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಂುÀುುವಂಥ ಅಂತಃಕರಣ ಏಕೆ? ಆಕೆ ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಉಳಿದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಂುÀು ಂುೋಜನೆಗಳೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಆಕೆ ಜನಪ್ರಿಂುÀು ನಾಂುÀುಕಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಜಂುÀುಲಲಿತಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಂುÀುಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಜನಪ್ರಿಂುÀು ಂುೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಂುÀುರೇ ಇರುವ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆೆ ಮಹಿಳೆಂುÀುರೇ ಇರುವ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಂುÀುನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ 1992ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಥ 200 ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಅಂಥ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆೆಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿವೆ.ಈ ಂುೋಜನೆ 1992ರಲ್ಲಿ ಸೇಲಂನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಂುೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗಾನುಪಾತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಭÀ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ತಡೆಂುÀುುವುದಾಗಿತ್ತು. 2011ರ ವೇಳೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.ಚೆನ್ನೈನ ಕುಡಿಂುÀುುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಂುೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 2004ರಲ್ಲಿ. ಈ ಂುೋಜನೆಂುÀುನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಸಿ.ಎ ಎನ್‌ .ಅಣ್ಣಾದುರೈ, ಆ ನಂತರ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಈ ಂುೋಜನೆಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದವರು ಜಂುÀುಲಲಿತಾ. 2001ರಲ್ಲಿ ಈ ಂುೋಜನೆಗೆ ನ್ಯೂ ವೀರಣಂ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೊಡಲಾಯಿತು.2001ರ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಂುÀೂ ಕಡ್ಡಾಂುÀು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಂುೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
2011ರಲ್ಲಿ ಈ ಂುೋಜನೆಂುÀುನ್ನು ಸರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ 3.25 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
2013ರಲ್ಲಿ ಈ ಂುೋಜನೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅಗ್ಗದ ದರಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಂುೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇಡ್ಲಿಗೆ 1, ಪೊಂಗಲ್ 5 ಹಾಗೂ ಮೊಸರನ್ನಕ್ಕೆ 3 ರುಪಾಯಿ ಇತ್ತು.ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ತಾಂುÀುಂದಿರು ಹಾಗೂ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಂುೋಜನೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಂುೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ನೀಡುವ ಕಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟವೆಲ್ , ಬಟ್ೆಟೆ, ಹಾಸಿಗೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆ, ಎಣ್ೆಣೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸೋಪು, ಶಾಂಪೂ, ಗೊಂಬೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹದಿನಾರು ವಸ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಜನಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ತ.ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಈಗ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬವರು ಯಾರು?

loading...

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here