ನೂತನ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ ಗಣೆಶೋತ್ಸವ ಮಹಾ ಮಂಡಳ ಆರಂಭ

0
30

ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 354 ಮಹಾ ಮಂಡಳ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಂತದಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ ಜಾಧವ ಹೇಳಿದರು.

loading...