ಅಥಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ

0
13

ಬೆಳಗಾವಿ ಅಥಣಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾಮತಕ್ಷೇತ್ರ
9 ನೇ ಸುತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ
ಬಿಜೆಪಿ= 47640
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ = 18350ಅಥಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ.

loading...