ಸೋನಿಯಾ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ

0
19

ನವದೆಹಲಿ,21: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕನಸಿನ ಂುೋಜನೆಂುುಾದ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಂುೋಜನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಂುುಾ ಗಾಂಧಿ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಬಡವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಂುೋಜನೆಂುುನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೋನಿಂುುಾ ಗಾಂಧಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಂುುಾರೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಂುೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಹ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಂುೋಜನೆಂುುನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸೋನಿಂುುಾ ಹೇಳಿದರು. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಂುೋಜನೆಂುುನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಫಲವಾದರೂ, ದೆಹಲಿಂುುಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಂುು ಂುೋಜನೆಗೆ ಸೋನಿಂುುಾ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಂುುವರ 69ನೇ ಜನ್ಮವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದೇ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿದೆ. ಲಿಇದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಂುುವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು. ನಾವು ಬಡವರ ಜೀವನದ ಜವಾ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕು.ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬಡವರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಳಿ ಎಂದು ಸೋನಿಂುುಾ ತಮ್ಮ ಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತವಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಂುೋಜನೆ ಕಡ್ಡಾಂುುವಾಗಿ ಜಾರಿಂುುಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೋನಿಂುುಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.ಈ ನಡುವೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಮಸೂದೆಂುುನ್ನು ತಡೆಂುುಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಂುುತ್ನ ಒಂದು ದುರಂತದ ಸಂಗತಿಂುುಾಗಿದೆ. ನಾವು ಂುುಾವುದೇ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಂುು ಒಂದು ಾಗ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here