ಶಿಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ ್ಲಗ್ರೇಡ್ `ಸಿ` ಮತ್ತು `ಡಿ` ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಷಿ

0
29

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ್ತೆ) ಅ.:22: ಸ್ಟಾಫ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇವರು ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ ್ಲಗ್ರೇಡ್ `ಸಿ` ಮತ್ತು `ಡಿ` ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 29-12-2013 ರಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವವರಿದ್ದು, ಪಿ. ಯು. ಸಿ. ಅಥವ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿ ದಿನಾಂಕ 01-08-2013 ಕ್ಕೆ 18 ರಿಂದ 27 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅಬ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಓ.ಬಿ.ಸಿ. ಹಾಗೂ ಇತರ ಅರ್ಹರರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ್ಲ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 100 ಮತ್ತು 80 ಶಬ್ದದ ವೇಗದ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 26-10-2013 ಇದ್ದು ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ಅಬ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 080-25502520 ಅಥವ 9483862020 ವನ್ನು ಸಂಪಕೀಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಣಣಠಿ:/ಛಿಞಞಡಿ.ಞಚಿಡಿ.ಟಿಛಿ.ಟಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 28-09-2013 ರ ಇಟಠಿಟಠಟಜಟಿಣ ಓಜಥಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಣಣಠಿ:/ಛಿಠಟಟಿಜ.ಟಿಛಿ.ಟಿ ವೆಬ್ಸೆಸೈಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here