Home Tags ಸಭೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಮೊದಲ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎದ್ದುನಿಂತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಾಧವ ಗಣಾಚಾರಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಕಚೇರಿಯ ಕಡತಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ

Tag: ಸಭೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಮೊದಲ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎದ್ದುನಿಂತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಾಧವ ಗಣಾಚಾರಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಕಚೇರಿಯ ಕಡತಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ